Doelstelling

Beleidsplan 2021 t/m 2022

Doelstelling
Doelstelling van de stichting is om financiële middelen te verwerven die ontplooiingsmogelijkheden ondersteunen of mogelijk maken voor activiteiten van De Naoberhoeve. Voorbeelden hiervan zijn culturele activiteiten, (beroeps)scholingsactiviteiten, inrichtingsvragen, beroepsondersteunende werktuigen, etc.

Acties:

 • Werven van nieuwe – en actieve bestuursleden (2)
  Gereed: zomer 2021
 • Inventariseren van gewenste ondersteuning van activiteiten van de zorgstichting
  Gereed: voorjaar 2021
 • Zie hieronder
  Het verwerven van inkomsten

Inkomsten worden verworven door middel van:

 • Profilering van het bestaan van de stichting op de website
  Gereed: januari 2021
 • Attenderen op het bestaan van de stichting middels flyers in de boerderijwinkel
  Gereed: januari 2021
 • Idem  bij evenementen.
  Gereed: gehele jaar door
 • Acties om donateurs / schenkers te werven voor specifieke doeleinden
  Gereed: zodra de vraag actueel is
 • Idem bij familie en verwanten
  Gereed: voorjaar 2021

Financieel beheer
Het beheer en de bestedingen worden jaarlijks in het financiële jaarverslag zichtbaar gemaakt.
Dit in lijn met de doelstelling van de stichting.

Schuiven naar boven