Demeter & BD Grondbeheer

De Naoberhoeve is een biodynamisch boerenbedrijf. We zijn gecertificeerd met het Demeter keurmerk en we werken op landbouwgrond van Stichting BD Grondbeheer.

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor de biodynamische landbouw en voeding. Het is de garantie voor consumenten dat wij werken volgens de inzichten en regels van de biodynamische landbouwmethode. Dat betekent dat wij vitale voeding produceren op basis van een levende bodem, de hoogste standaard voor dierenwelzijn, een rijke biodiversiteit en een gesloten kringloop. We gebruiken compost en dierlijke mest, minimaal 10% van onze landerijen zetten we in voor natuurontwikkeling en alle dieren lopen buiten en hebben een ruime stal met stro. We werken samen met de natuur en houden zo het landschap schoon en leefbaar voor toekomstige generaties.

Meer info: www.stichtingdemeter.nl.

Stichting BD Grondbeheer is de hoeder van biodynamische landbouwgrond. Met donaties en eeuwigdurende obligaties koopt BD Grondbeheer landbouwgrond aan en verpacht deze zonder winstoogmerk aan biodynamische boeren en tuinders. Deze grond noemen we vrije grond. Doordat de grond geen privé-eigendom is, is het vrij van economische belangen en kan het doorgegeven worden van generatie op generatie. Het behoudt van biodynamische landbouwgrond is heel belangrijk: het is de bron van vitaal voedsel en met de biodynamische landbouwmethode neemt de biodiversiteit en kwaliteit van onze leefomgeving zichtbaar en meetbaar toe.

Meer info: www.bdgrondbeheer.nl.

Schuiven naar boven