Organisatie

Naam: Stichting vrienden van de zorgboerderij Naoberhoeve
De stichting verricht haar werkzaamheden ten behoeve van de zorgboerderij  Naoberhoeve
Adres: Pesserweg 4, 7932 PC Echten.
Zie ook: www.naoberhoeve.nl

Bestuurssamenstelling: 

– Voorzitter:                     Gerlof Pronk
– Secretaris:                      Henk Poppenk
– Penningmeester:          Jaap Gorter

Beleid:

  • De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd en ontvangen, alleen indien gewenst, een onkostenvergoeding.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk
  • De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst
  • De te verwerven donaties / schenkingen etc. komen bijna volledig (uitgezonderd kosten t.b.v. het functioneren van de vriendenstichting) ten goede aan  initiatieven vanuit de Stichting zorgboerderij De Naoberhoeve

Overige gegevens:

  • RSIN                                                                     81.50.69.67.4
  • Nummer Kamer van Koophandel             040.78.672
  • Anbi-status                                                      
Schuiven naar boven