Schenken

Wilt u bijdragen aan de ontplooiingsmogelijkheden van – en op de Naoberhoeve?

Dat waarderen wij bijzonder. U kunt dit doen met behulp van de Stichting Vrienden van de Zorgboerderij Naoberhoeve door te kiezen  uit één van de volgende mogelijkheden:

  • U kunt een eenmalige gift overmaken
  • U kunt ons periodiek ondersteunen met een maandelijkse – of jaarlijkse gift
  • U kunt een erfstelling of een legaat opnemen in uw testament.
  • U kunt ook een notariële schenkingsakte laten maken

De stichting heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi) is dan zijn de giften fiscaal aftrekbaar.

Stichting Vrienden van de Zorgboerderij  Naoberhoeve (Echten)
Rekening nummer:  NL43RABO 011.528.077.4

Schuiven naar boven