De Naoberhoeve

Stichting Grondbeheer

Biodynamische landbouwgrond in goede handen over de generaties heen. Dat is waar Stichting Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die aan biodynamische boeren en tuinders. Grondbeheer biedt een eigentijdse oplossing voor duurzaam landbeheer en voedselproductie omdat:

  • biodynamische landbouw de kortste weg is naar een schone, diervriendelijke en levendige aarde
  • we vandaag en in de toekomst vruchtbare landbouwgrond nodig hebben voor de productie van gezonde en vitale voeding
  • de opbouw van vruchtbare bodem het levenswerk is van boeren en tuinders, dat wij op deze manier kunnen doorgeven aan de volgende generatie

Meer informatie over de werkwijze van Stichting Grondbeheer en hun campagnes? Neem dan een kijkje op de website.

Schuiven naar boven