Boerderij van het slot

Na ruim drie maanden op last van het Ministerie van LNV op slot te zijn geweest, mogen sinds gisteren de Koekoeien het erf weer op en af. Het transportverbod werd begin december ingesteld na een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), omdat de Naoberhoeve niet langer voldeed aan de eisen van het Protocol Gewetensbezwaren Oormerkweigeraars. Staatssecretaris Dijksma komt nu op haar besluit terug.

Al sinds de invoering van het oormerk in 1992 weigert een kleine groep Nederlandse boeren zijn dieren met een gele flap te belasten. Dit werd door Den Haag gedoogd, zolang de boeren hun koeien middels een haarpluk en foto van de vacht registreerden. De strenge controles begin december leken een signaal af te geven dat de overheid van de oormerkweigeraars af wilde. “Elk minuscuul foutje in de administratie bleek een reden ons uit het Protocol te zetten”, aldus boer Sake Gerritsen.

Samen met een groep oormerkweigeraars die ook niet door de strenge controle van de NVWA was gekomen, kwam Sake in opstand tegen de maatregel. “In het geval van de Naoberhoeve hadden we van zeven kalfjes de haarplukken niet binnen drie dagen na de geboorte laten registreren. Daarom vielen we direct buiten het Protocol, en werd het bedrijf gesloten. Deze straf was mijns inziens buiten proportie.” De publiciteit werd gezocht en een bevriende advocaat besloot de vijf gedupeerde boeren te vertegenwoordigen. De rechtbank in Den Haag gaf het Ministerie echter gelijk. ‘Regels zijn regels, en als je je daar niet aan houdt is het Ministerie gerechtigd tot eenzijdige opzegging van het Protocol.’

De boeren besloten daarop een kort geding tegen de Staat aan te spannen. Voordat dit kort geding echter had plaatsgevonden, viel er een brief van het Ministerie op de deurmat van de Naoberhoeve. “Waarom het Ministerie van mening is veranderd weet ik niet, maar in de brief stond dat we ons opnieuw voor het Protocol mochten aanmelden”, zegt een zichtbaar opgeluchte Sake. “Wellicht is een gesprek dat staatssecretaris Dijksma vorige week had met oormerkweigeraar Wytze Brandsma uit Bolsward van invloed op het besluit geweest. Ook zijn boerderij is is weer van het slot gehaald.”

Rancune richting de overheid voelt Gerritsen niet. “Natuurlijk was ik wel boos, maar we hebben onze rug recht gehouden en dat is beloond. Wél willen we nog een keer met de NVWA en het Ministerie om tafel om dit soort kwesties in de toekomst te voorkomen. De boerderij is ruim drie maanden op slot geweest, en eigenlijk om niks.”

Gerelateerde artikelen: Strijd tegen de gele flap

Boerderij van het slot
Schuiven naar boven