Zorg

De Naoberhoeve biedt een breed assortiment aan bezigheden: binnen en buiten, voor hoofd, hart en handen, mét professionele begeleiding.
Zoals: (H)eerlijke zuivelproducten maken van de melk van onze eigen koeien. Schapen, varkens, koeien en kippen verzorgen. Werken in de grote groentetuin en in de kas. Het verkopen van de producten van ons bedrijf in de winkel op het erf. Hout in mootjes hakken in het ons omringende bos, bedoeld voor de verkoop. Het bakken van ons dagelijks brood en het bereiden van allerlei lekkers in de grote boerderijkeuken.

Kortom: volop mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding waarbij je praktische en sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel kunt ontwikkelen. En vooral: waar je héél veel plezier en voldoening aan kunt beleven!

Op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect leren we ván elkaar, zorgen we vóór elkaar en werken we mét elkaar.

We bieden plek aan mensen met een verstandelijke beperking, psychosociale problematiek, een verslavingsverleden en mensen die kampen met een burn-out of eenzaamheid. Financiering vindt plaats vanuit het persoonsgebonden budget (pgb en toekomstige varianten) of vanuit de AWBZ.

Zou je ook op de Naoberhoeve willen werken? Bel ons, of kom gerust een dag kijken!

Zorgcoördinator

JaapSinds jaar en dag werkt Jaap Gorter als zorgcoördinator op de Naoberhoeve. Na zijn landbouwopleiding besloot hij op z’n 40e nog een opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener te doen. Zijnde een van de oprichters, stroomt zijn bloed door de aderen van het bedrijf. Dossiers opbouwen, zorgplannen schrijven, contacten onderhouden met zorginstellingen: Jaap doet het allemaal. Maar zijn belangrijkste taak: luisteren. Luisteren naar deelnemers die hem een probleem voorleggen, of die met een hulpvraag bij hem aankloppen. Jaap luistert, en zoekt samen met de deelnemer naar een oplossing. “Om goede zorg te verlenen moet je de hele mens willen zien en hem als gelijkwaardig beschouwen.”

Schuiven naar boven