Visie

De Naoberhoeve is een biologisch-dynamisch bedrijf. Zorg voor de aarde, de dieren, planten en omgeving staat centraal. Wij zien dit als de basis voor een gezonde toekomst. Ieder mens heeft van tijd tot tijd zorg en aandacht nodig. Op de Naoberhoeve zoeken we constant naar een evenwicht tussen geven en krijgen. Als professionele begeleiders werken wij aan een klimaat waarin zorg en aandacht voorop staat.
Wij gaan uit van gelijkwaardigheid. Ieder mens is uniek. We hebben allemaal onze mogelijkheden en beperkingen. Door deze te accepteren leren we van elkaar.

“Leren ván elkaar, zorgen vóór elkaar en werken mét elkaar” 
Meiboom

 

Schuiven naar boven